Consiliul Ştiinţei Sportului din România
Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6, C.P. 060057 Bucureşti,România